Kto ocenia w konkursie Good Drink?

W konkursie Good Drink. Wybór Ekspertów. Debiuty 2017 sędziowie oceniają walory sensoryczne ale również opakowanie, etykietę i wrażenia ogólne. Sędziowie w każdej kategorii wybierają „swoje” pierwsze trzy miejsca. Za każde z nich produkt otrzymuje określoną ilość punktów. Po zsumowaniu wszystkich punktów otrzymujemy wyniki końcowe.

Arbitrzy nie kontaktują się ze sobą. W swej codziennej pracy zajmują się towaroznawstwem, innowacjami, nowymi produktami oraz trendami w opakowaniach. Nie są związani z żadnym producentem napojów. Poniżej prezentujemy arbitrów konkursu Good Drink:

Wacław Wasiak – dyrektor Polskiej Izby Opakowań, ekspert w dziedzinie opakowań. Redaktor naczelny Biuletynu Opakowaniowego. Przewodniczący Komitetu Technicznego Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań. Analityk rynku opakowań. Autor licznych publikacji o przemyśle i rynku opakowań. Redaktor publikacji „ Przemysł i rynek opakowań w Polsce”(2009).Redaktor monografii :”Przemysł opakowań w Polsce. Stan Perspektywy”(2012).”Kierunki rozwoju opakowań” (2014);”Opakowania w łańcuchu dostaw” ( 2016).

 

prof. dr hab. Stanisław Popek – pracownik Katedry Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na tematyce determinant jakości produktów żywnościowych, zarządzania jakością, działań innowacyjnych na rynku produktów żywnościowych, zachowań konsumenckich na rynku produktów żywnościowych. Członek Polskiego  Towarzystwa Towaroznawczego; Polskiego Towarzystwa Technologów żywności;  członek Prezydium ds. Etyki Swiss Cert; Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii PWSTE w Jarosławiu

 

dr inż. Michał Halagarda – jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki związanej z projektowaniem nowych produktów żywnościowych, oceną jakości i autentyczności żywności oraz znakowaniem produktów spożywczych. Jest absolwentem dwóch kierunków studiów: Food Product Design na University of Abertay w Dundee oraz Towaroznawstwo, specjalność: Zarządzanie Jakością Wyrobów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pracuje w Katedrze Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

dr hab. Waldemar Gustaw – kierownik Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zainteresowania naukowe to m. in. bakterie fermentacji mlekowej, napoje fermentowane, wykorzystanie hydrokoloidów w produkcji żywności.

 

dr hab. inż. Bartosz Sołowiej – zajmuje się głównie projektowaniem nowych wyrobów spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem żywności dla sportowców oraz osób aktywnych fizycznie. Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (PTTŻ), absolwent prestiżowego programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (USA). Zatrudniony w Katedrze Biotechnologii Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Aleksandra Wojnarowska – dziennikarz branżowy, redaktor naczelna czasopisma AgroIndustry. przewodnicząca komitetu organizacyjnego Polskiego Kongresu Napojowego, współorganizatorka Forum Technologii Napojowych.

 

 

 POWRÓT